IKC I


Op 23 oktober 2016, in School, door Ron

tekening_ikcHet zal best nog even duren tot het moment dat de nieuwbouw van de school in Kloetinge gerealiseerd zal zijn. Op de planning staat augustus tweeduizend achttien, maar dan moet er ook werkelijk niets tegen zitten. Uiteindelijk zal het MFA, zoals dat zo mooi heet, onze school, de kinderopvang en de peuterspeelzaal huisvesten. Er is gezocht naar andere partners, daar was ruimte voor, maar dat is niet gelukt. Men bleef liever zitten waar men zat. Aan de ene kant is dat lekker veilig, je weet dan tenminste wat je hebt, aan de andere kant kon men zich geen voorstelling maken wat het voordeel zou zijn om samen op te trekken. Jammer, maar geen van de deelnemende participanten had zin om te trekken aan een dood paard.

Al vanaf het begin had ik de wens uitgesproken om verder te gaan dan alleen het delen van een nieuw dak. Verder dan een multifunctionele accommodatie en dus verder dan een brede school, die overigens niet zo breed zou worden door de afwezigheid van deze participanten. Ruimte hiervoor blijft er eigenlijk nog steeds. Daarbij kun je denken aan bijvoorbeeld logopedie, huiswerkbegeleiding of bibliotheek. Ook kan het nieuwe gebouw ‘s avonds gebruikt worden door verenigingen of voor vergaderingen.

Al in een vroeg stadium besloot ik de partij die het voorschools traject verzorgt, in ons geval is dat Kibeo, te polsen of men, samen met ons, de lat wat hoger wilde leggen en daarbij te willen werken aan een vergaande samenwerking. Op dat moment is besloten om de tijd tot de afronding van de nieuwbouw te gebruiken om een integraal kind centrum, afgekort IKC, in de steigers te zetten. De voorwaarde die ik daarbij stelde was dat er een intentieverklaring zou worden opgesteld, die door beide participanten ondertekend zou worden. Dit om latere teleurstellingen in het traject te voorkomen. Door zowel door NoBeGo, onze stichting, als Kibeo is hier positief op gereageerd en is deze week officieel, in het bijzijn van de beide teams en de wethouder, de intentieverklaring ondertekend.

Een IKC gaat in de praktijk iets verder dan een brede school. In de praktijk, want op papier blijft het gewoon een voorschools en schools traject onder één dak. In de praktijk krijgen ouders te maken met een instituut dat open is van zeven tot zeven, dat een totaalaanbod verzorgt in één gebouw met één aanspreekpunt en één team. Er zal gewerkt worden vanuit één pedagogische visie. Er zal sprake zijn van één doorgaande lijn van 0 tot 13 jaar, waarbij kinderen deskundig begeleid worden naar hun plekje in de wereld. Specialismen van begeleiders kunnen breed ingezet worden, zodat er gewerkt kan worden in een krachtige pedagogische omgeving die kinderen uitdaagt om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

De termen ‘school’ of ‘peuterspeelzaal’ zullen vervagen en alleen nog op papier blijven bestaan. Het wordt één pedagogisch instituut. Hoever we daarbij willen gaan, zal de toekomst uitwijzen. De basis zal gelegd worden en daarna zullen we zien. Maar in feite wordt het mogelijk om tweeënvijftig weken open te zijn (alleen met Kerst dicht), waarbij ouders zelf hun tijden en vakanties kunnen kiezen binnen het kader van verplichte uren onderwijs. In het voorschools traject is dit nu al mogelijk.

Voor het totale team en het management is het één grote uitdaging, die echt wel wat hobbels zal kennen. Wat mij deze week, op de avond van de ondertekening, duidelijk werd is dat iedereen er erg veel zin in heeft, de voordelen ervan inziet en bereid is om daar samen de schouders onder te zetten.

 

2 reacties op IKC I

  1. Ellen zegt:

    ik hoop dat zoiets ook in de Stadspolder gerealiseerd kan worden.

  2. Ron zegt:

    Ik heb gehoord dat ze er daar ook mee bezig zijn Ellen. Ik heb alleen geen idee hoever men daarmee is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>